استاندارد لوله اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی که در برخی استانداردها موسوم به SAWH یا HSAW می¬باشد به دلیل کاربردهای فراوان و روز افزون این محصول در شرایط کاری و محیط¬های متفاوت، در استانداردهای مختلفی قرار گرفته است. شاید بتوان این کاربردها را در ۳ دسته کلی نفت و گاز، آبرسانی و پایل دسته‌بندی نمود. ما در اینجا به اختصار عناوین استاندارهای مطرح برای لوله اسپیرال در هر‌بخش را ذکر می¬کنیم:

سرویس نفت و گاز شیرین:

• API 5L: Specification for Line Pipe
• ASME B31. 8: Gas Transmission and Distribution Piping Systems
• IPS-M-PL-190(3): MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD FOR LINE PIPE
• ISO 3183: Petroleum and natural gas industries — Steel pipe for pipeline transportation systems
• IGS-M-PL-001-2: SMLS/HFW SAWL/SAWH Carbon Steel Pipes Grades B to X80, Sizes: 6 to 56 inch

استاندارد پوشش

* گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001
* گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001
* گواهینامه سیستم ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید