پوشش‌هایی دو جزئی مایع، اپوکسی، پلی اوره، پلی اورتان

پوشش¬های دو جزیی مایع در گستره وسیعی از لوله¬ها، اتصالات و سازه¬های فولادی مورد استفاده قرار می¬گیرند. ادغام و ترکیب این پوشش¬ها با یکدیگر امکان هم¬افزایی امتیازات هر پوشش به تنهایی را، به شرطی که مطابق با روش¬های استاندارد در خطوط تولید مجهز اعمال شوند، فراهم می¬آورد.

پوشش داخلی اپوکسی مایع جهت انتقال آب آشامیدنی

پوشش¬های اپوکسی مایع، در گروه پوشش¬های داخلی دو جزیی طبقه پوشش پودر اپوکسی خطوط انتقال پساب¬بندی می-شوند که به صورت افشانه بر روی سطح داخلی خطوط لوله آب آشامیدنی اجرا می¬شوند. اجرای این پوشش¬ها به صورت کارگاهی بر روی طیف وسیعی از اقطار لوله امکان پذیر است. شامل:
• پوشش پودر اپوکسی خطوط انتقال پساب
• پوشش پودر اپوکسی خطوط انتقال آب آشامیدنی

پوشش داخلی اپوکسی مایع بهبود دهنده جریان سیال

پوشش داخلی اپوکسی مایع در زمره پوشش¬های لایه نازک دو جزیی طبقه‌بندی می¬شود که به کمک افشانه اجرا می¬گردد. این پوشش¬ها به طور تخصصی جهت بهبود جریان سیال در طول خطوط الوله طراحی شده¬اند. شامل: پوشش اپوکسی خطوط انتقال سیال ترش

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید