ایمنی و بهداشت کارکنان و مشتریان در شرکت نورد لوله و پوشش نیزار، به عنوان اصول مهم اخلاق حرفه¬ای تعریف شده است، از این رو کارخانه این شرکت بر پایه بالاترین سطح ایمنی و بهداشتی برای کارکنان، مشتریان و بازدیدکنندگان طراحی گردیده است.
روش تولید لوله و پوشش در شرکت نورد لوله و پوشش نیزار عاری از هر گونه اثرات منفی زیست¬ محیطی بوده و محصولاتی که خطرات بالقوه¬ای را متوجه انسان یا محیط زیست می¬نمایند در دامنه تولیدات این شرکت قرار ندارد.
این شرکت هم چنین مقررات سخت گیرانه¬ای در ارتباط با محصولات جنبی و ضایعات تولید وضع نموده تا به نحو مناسبی به مراکز بازیافت تحویل و یا به صورت ایمن و مطابق با روش¬های دوستدار محیط زیست امحاء گردند.

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید