تولید قیر صادراتی، انامل و قیر اصلاح شده

تولید انواع قیر صادراتی، راه¬سازی و انواع قیرهای خاص تولید بیتومن انامل قیر پایه نفتی و قیر اصلاح شده با استانداردهای رایج، بیتومن¬های تولیدی در ۲ نوع بسته¬بندی متفاوت به صورت درام یا بشکه¬، کیوب با خشتی و جامبو یا کیسه تهیه نمایید. تحت مدیریت کیفیت با استاندارد ISO-9001-2015 تولید می¬گردد.
استاندارد تولید بیتومنBS 4147 می¬باشد.
* قیر ۶۰-۷۰ صادراتی
* قیر ۸۵-۱۰۰
* قیر راهسازی مخصوص پروژه¬های داخل کشور
* قیرهای دمیده و قير¬آبه¬ها (امولسیون قیری)
* قیرهای محلول
* قیرهای زودگیر
* قیرهای کندگیر
* قیرهای دیرگیر
* قیرهای اصلاح شده

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید