* تولید انواع لوله فولادی (اسپیرال وERW ) سایز ۲۰ الی ۱۲۰ اینچ ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰۰ تن
* انواع پوشش داخلی سایز ۸ الی ۱۲۰ اینچ و پوشش خارجی ۲۰ الی ۱۲۰ اینچ و ظرفیت پوشش خارجی روزانه ۳۰۰۰ مترمربع دریک شیفت و ظرفیت پوشش داخلی 700/2 متر مربع در یک شیفت
* انواع پوشش¬های داخلی و خارجی شیر¬آلات و اتصالات
* تولید مواد اولیه پوشش نواررویی و نوارزیری و پرایمر، ظرفیت تولید نوار رویی و زیری 000/10 متر مربع روزانه و ظرفیت تولید پرایمر 000/5 لیتر روزانه
* تولید انواع گریدهای قیر ظرفیت تولید 000/164 تن سالیانه

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید