روشن است که «یک محصول با کیفیت، حاصل مجموعه ای از فرآیندهای با کیفیت است» به همین منظور شرکت نورد لوله و پوشش نیزار اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و کسب مجوزها و گواهینامه های مربوطه نموده و در این راستا برای نگهداری و بهبود مستمر سیستم تضمین کیفیت تلاش فراوانی داشته است. سیستم تضمین کیفیت شرکت همه روال ها، وظایف و دستورالعمل های کاری را تحت نظارت و بهبود دائمی دارد.

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید