پوشش راک گارد یک پوشش کارگاهی، با پایه اندود بتون مسلح است که قابلیت خم‌پذیری دارد و برای نقاط سنگی، کوهستانی، شیب¬های تند و محل تلاقی خط لوله بارودخانه¬ها، جاده¬ها، راه¬آهن و موارد مشابه طراحی گردیده است. اندود بتونی در پوشش راک گارد از توان مکانیکی فوق العاده¬ای جهت حفاظت از پوشش ضد خورندگی (لایه زیرین) و لوله¬های فولادی در خطوط لوله Onshare برخوردار است.

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید