مجموعه نورد لوله و پوشش نیزار با عنایت به لطف پروردگار ، در راستای اهداف متعالی خدمت به میهن عزیزمان ایران برآن است تا با پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و اعتقاد به سرمایه انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در راستای تامین متوازن منافع ذینفعان با یادگیری و نوآوری از تمام ظرفیت های موجود بهره گیری نموده و با بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و نظارت مستقیم ، کیفیت و مشتری مداری را سر لوحه کار خود قرار داده است.

باور ما این است : “رسم اعتبار پیمودن است”

شرکت نورد لوله نیزار در نظر دارد در راستای تبدیل شدن به یکی از برترین برندهای سطح کشور در حوزه تأمین نیازهای مشتریان در مبحث آبرسانی ؛ با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا ؛ نظام کیفیت را به صورت یک مدیریت یکپارچه از محل تأمین کالا تا مصرف کننده نهایی آن استقرار دهد . بدین منظور اهداف ذیل را تعریف نموده است :

01
شناسایی نیازها ؛ توقعات و انتظارات حال و آینده مشتریان داخلی و خارجی سازمان و تلاش همه جانبه در جهت کسب رضایت کامل آنها به عنوان اصلی ترین عامل حیات سازمان
02
تلاش همه جانبه در جهت کاهش بهای تمام شده محصول با کیفیت از طریق رویکرد توسعه بازار در داخل و خارج از مرزها
03
حفظ ؛ نگاهداشت و ارتقاء آگاهی و مهارت نیروی انسانی در تمامی حوزه ها به عنوان ارزشمند ترین سرمایه شرکت
04
نیل به تعالی سازمانی از طریق مدیریت بهینه آموزش و جلب مشارکت حداکثری کارکنان از طریق ارزیابی عملکرد پرسنل در تمامی حوزه های سازمانی
05
مدیریت ایمنی و سلامت کارگران و کوشش همه جانبه در جهت شناسایی و حذف ریشه ای کامل علل بالقوه حوادث و خسارات به محصول ، سیستم و پرسنل ؛ ناشی از کار فردی و اجتماعی و سازمانی و الزامات قانونی
06
فراهم آوردن نظام بهره ور از طریق انجام اثربخش و کارای کلیه فعالیت های جاری سازمان با بهره گیری از مدیریت کاهش انرژی و ضایعات
07
کاهش ؛ حذف و جلوگیری از نشر آلودگی و جنبه های زیست محیطی در ابعاد خاک ؛ آب ؛ هوا و فاضلاب
08
رویکرد مستمر بهبود ؛ در راستای دستیابی به سهم بیشتر از بازار رقابتی حال و آینده سازمان
09
ترویج نظام کنترل کیفیت جامع ارزش و فرهنگ کار ؛ محصول و انرژی

با توجه به اهداف بالا و نیز با باور قلبی – عملی به این که سازمان خانواده آن هاست ؛ کلیه کارکنان متعهد می گردند تمامی تلاش خود را برای ایجاد یک نظام پویا و هماهنگ با تکیه بر ارزش های فردی و سازمانی به عمل آورند .