لوگو نورد لوله و پوشش نیزار
Search
Close this search box.

مجموعه نورد لوله و پوشش نیزار با عنایت به لطف پروردگار ، در راستای اهداف متعالی خدمت به میهن عزیزمان ایران برآن است تا با پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و اعتقاد به سرمایه انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در راستای تامین متوازن منافع ذینفعان با یادگیری و نوآوری از تمام ظرفیت های موجود بهره گیری نموده و با بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و نظارت مستقیم ، کیفیت و مشتری مداری را سر لوحه کار خود قرار دهد.

باور ما این است : "رسم اعتبار پیمودن است"